Menu

Ředitel interního auditu

Ředitel interního auditu | Finanční insitutce | vedení týmu 2 lidí | centrum Prahy

Vaše nová společnost
Jedná se o "Confidential" pozici ve stabilní a úspěšné finanční instituci.

Vaše nová role
- Odpovědnost za činnost odboru řízení interního auditu.
- Řízení, kontrola a co nejlépší a nejúčelnější organizace práce a pravidelné hodnocení zaměstnanců odboru (aktuálně 1 zaměstnanec-podřízený, plánuje se rozšíření na 2 zaměstnance-podřízené).
-Vytváření příznivých podmínek pro zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.
- Odpovědnost za racionální, efektivní a úsporné plnění všech úkolů odboru interního auditu.
- Sestavení Ročního plánu auditů na základě Mapy činností a rizik a z ní vyplývajícího Strategického plánu, po schválení představenstvem a dozorčí radou jeho realizace.
- Zodpovědnost za dostatečnou kontrolu každé oblasti činnosti společnosti.
- Zpracování čtvrtletní a roční zprávy o činnosti, včetně informace o stavu plnění přijatých opatření. Zprávu předkládá představenstvu a dozorčí radě.
- Audity řádné, mimořádné a následné, ve kterých se zejména:
  • zkoumá a hodnotí funkčnost a účinnost řídicího a kontrolního systému, systému řízení rizik včetně dodržování zásad o obezřetném podnikání,
  • ověřuje dodržování záměrů a plánů stanovených vedením,
  • zkoumá a hodnotí dodržování zákonů, jiných obecně závazných právních předpisů, regulatorních a vnitřních norem,
  • zkoumá a hodnotí úplnost a správnost vedení účetnictví, včetně přesnosti a spolehlivosti účetních, manažerských, statistických a provozních informací,
  • ověřuje funkčnost, spolehlivost a bezpečnost informačních systémů a informačních technologií,
  • ověřuje funkčnost a spolehlivost systému výkaznictví, včetně úplnosti a správnosti výkazů,
  • ověřuje uplatnění zásad odměňování.
- Z každého provedeného auditu sepisuje zprávu, kterou projedná s vedoucím zaměstnancem auditovaného útvaru, zaznamená jeho připomínky a zprávu včetně navržených opatření k nápravě předává představenstvu. Po přijetí opatření k nápravě představenstvem, předkládá zprávu dozorčí radě. Zabezpečuje archivaci zpráv o auditech včetně kompletního auditního spisu.
- Průběžně ověřuje realizaci přijatých opatření ke stanoveným termínům.
- Trvale dbá o vytváření a udržení profesionální úrovně interního auditu v rámci společnosti, řídí se etickým kodexem a standardy pro profesionální praxi interních auditorů, trvale si zvyšuje svoji kvalifikaci formou soustavného vzdělávání.
- Řídí se Příkazem o provádění interního auditu ve společnosti, který stanovuje rámcové podmínky, úkoly a pravomoci interního auditu.

Požadované vzdělání a dovednosti
- Vysokoškolské vzdělání
- Praxe v oblasti auditu minimálně 5 let (ve finanční insttuci či BIG 4)
- Fluentní angličtina slovem i písmem
- Schopnost motivovat podřízené
- Odolnost vůči stresu
- Samostatnost
- Znalost MS Office
- Zkušenost se SAPem výhodou
- Odborné certifikace výhodou

Co můžete získat?
- Zázemí stabilní společnosti
- Příjemné a přátelské prostředí
- Benefity (stravenky, 12 dní dovolené, sick days, kafeterie, vzdělávání a další)
- Odpovídající mzdové ohodnocení
- Smlouvu na dobu neurčitou
- Flexibilní pracovní dobu

Co musíte udělat nyní?
V případě Vašeho zájmu mi zašlete Váš životopis v angličtině.

Souhrn

Typ úvazku:
Hlavní PP
Odvětví
Bankovnictví & Finanční služby
Lokalita
Praha
Obor
Back Office
Ref:
1128731
Uzávěrka
31 Oct 2019
Reagovat nyní

Spojit se s konzultantem

Kontaktní osoba: Denisa Fousova, odborný konzultant spravující tuto pozici, Pobočka: Prague

Hays Czech Republic, Olivova 4/2096

Sdílet pracovní nabídku