Senior Property Manager

Property Manager , Real Estate
Odpovědnost: Komplexní zabezpečení property managementu nemovitostního portfolia

Účetnictví spravovaných projektů
✓ Kontrola došlých a vydaných faktur, jejich věcné a obsahové schválení, kontrola, kódovaní
✓ Příprava podkladů pro účetní oddělení k vystavení faktur
- Řízení procesů PM na svěřeném projektu
✓ Příprava a provádění reportingu dle smluvních požadavků
✓ Příprava business plánů a jejich dodržování
✓ Příprava, kontrola a provádění vyúčtování na nájemníky
✓ Příprava rozpočtů a jejich prezentace
✓ Účast na pravidelných koordinačních schůzkách (měsíčně, dle potřeby)
✓ Příprava, návrhy a realizace schválených provozních záležitostí
✓ Příprava, návrhy a realizace schválených marketingových záležitostí
✓ Příprava a návrhy lettingových změn
✓ Udržování dobrých vztahů s místní samosprávou a nájemci
✓ Kontrola správného, včasného a úplného plnění smluvních povinností nájemců a dodavatelů vůči majiteli

Odpovědnost: Lidské zdroje
✓ Řízení a hodnocení podřízených zaměstnanců

Odpovědnost: Komunikace
✓ Pravidelná komunikace s nadřízenými
✓ Pravidelná komunikace s nájemci
✓ Pravidelná komunikace s podřízenými zaměstnanci

Odpovědnost: Provoz projektu
✓ Vedení, dohled, kontrola a spolupráce s odpovědným facility manažerem a účetními
✓ Příprava, výběr a návrhy subdodavatelů pro VŘ, zpracování cenových nabídek a předložení ke schválení
✓ Vedení, dohled a kontrola subdodavatelů
✓ Vyjednávání nových nájemních kontraktů nebo prodlužování stávajících
✓ Komunikace s nájemci ohledně pozdních plateb a řízení špatných dluhů
✓ Řešení technických problémů týkajících se budov a pozemků
✓ Podpora negociace s hlavním dodavatelem a řešení reklamací
✓ Negociace kontraktů se subdodavateli, návrhy, cenové nabídky
✓ Zajištění plynulého toku informací a dokumentů
✓ Příprava a podpora pro tvorby rozpočtu a plánů
✓ Podpora pro tvorbu pravidelných reportů poskytovateli úvěrů dle dohod o poskytnutí úvěrů

Ostatní: Jiné činnosti související s poskytovanými službami dle požadavků mandanta #1168677
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job Type
Permanent
Industry
Property & Real Estate
Location
Praha
Specialism
Construction and Development
Ref:
1168677

Talk to a consultant

Talk to Martin Mohr, the specialist consultant managing this position, located in Prague
Hays Czech Republic, Olivova 4/2096

Telephone: +420778118301